Nexus Belle Theme by FGshah Nokia Symbian^3

Nexus Belle by FGshah


[wpsgallery]
[spoiler title=” Nexus Belle Theme by FGshah Supported Phones  and info” open=”0″ style=”1″]
File:  nexus-belle-by-fgshah.sis
Size: 2,613 KB
developed by : FGshah
Type: Theme
Nokia Symbian^3 (S^3) Support: only Symbian Belle .
Nokia N8, C6-01, C7-00, E7-00, E6, X7, 500, 603, 700, 701, 808
[/spoiler]

Nexus Belle Theme (16.7 KiB, 286 downloads)